تفریحی سرگرمی- درباره دعا

تاریخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 09:20 بازدید: 493 نویسنده: علائی

دعاکلید موفقیت ورستگاری چراغ کامیابی ورحمت...


دعاکلید موفقیت ورستگاری چراغ کامیابی ورحمت سلاح مومن وستون دین نورآسمانها وزمین محبوبترین کارهانزدخداوند وسپربلای مومنان است .                                                             

دعابلای نازل شده ونشده رامی راندقضای حتمی رابرمی گرداند وتقدیررادگرگون می سازد 

دعابیماری ودردراشفامیدهدامواج سهمگین معصیت رادرهم می شکندونگرانی مومن رادررسیدن بلابرطرف می کند

درآسایش نیزخدارایادکن وخودرابه اوبشناسان تادرهنگام گرفتاری تورابشناسد.درلحظه های خوشی همان گونه دعاکن که درساعات سخت گرفتاری خدارامی خوانی  

درباره-دعا درباره-دعا درباره-دعا درباره-دعا درباره-دعا امتیاز : 697 دیدگاه(0)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات


صفحات نظرات
1 |